Simson Ade Suseno
Islam menyuruh umatnya berkerjasama membina umat yang luhur. Cara yang paling utama Islam membina keluarga yang utuh. Oleh itu perkahwinan memang dituntut di dalam Islam kerana dari perkahwinan boleh melahirkan kebaikan-kebaikan dengan berlandaskan ajaran Islam.

Suami yang diingini wanita
Keseluruhannya, suami yang diingini oleh setiap wanita ialah lelaki yang beragama dan berakhlak mulia.

Persediaan diri untuk berkahwin
1. Umur yang cukup dewasa. Kedewasaan bermaksud:
• dewasa fizikal.
• dewasa intelektual, bersifat objektif terhadap diri sendiri. Ia mengakui kekurangannya,
berkeinginan memeriksa motif tindakannya sendiri.
• dewasa emosi, tahu mengawal diri ketika marah dan sebagainya.
• dewasa sosial, mempunyai hubungan kekeluargaan yang harmoni, mampu menyesuaikan
diri dengan masyarakat di mana ia berada.
• dewasa moral, memahami hal orang lain dan selalu mempertimbangkan akibat
perbuatannya terhadap orang lain.

Ringkasnya, umur yang sebaiknya bagi lelaki ialah antara 25-30 tahun dan bagi wanita ialah antara 20-25 tahun. Penentuan umur ini sebenarnya banyak bergantung kepada iklim dan adat
istiadat sesuatu tempat.

2. Bekal menyara hidup
3. Mempunyai pengetahuan berumahtangga
Pengetahuan berumahtangga dianggap mudah oleh lelaki sehingga ilmu-ilmu itu biasanya tidak
dipelajari. Ini hanya disedari apabila telah berumahtangga. Di sanat ini barulah diketahui banyak
masalah yang perlu dihadapi.

4. Sihat jasmani dan rohani
Perkahwinan adalah percampuran lahiriah dan batiniah lelaki dan perempuan. Oleh itu keadaan
kesihatan jasmani dan rohani amat diperlukan.

Memilih isteri idaman
Ada beberapa faktor dalam memilih isteri:
1. Faktor keagamaan dan akhlak
2. Faktor kecantikan dan kekayaan
3. Faktor keturunan dan kesuburan

Sifat-sifat wanita yang mulia:
1. Wanita yang tidak suka menuntut perkara-perkara yang akan membebankan suaminya
2. Wanita yang tidak suka berhias untuk lelaki bukan muhrimnya
3. Wanita yang menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela
4. Wanita yang tidak meninggikan suara melebih suara suaminya
5. Tidak keluar rumah tanpa izin suaminya
6. Tidak membelanjakan harta suaminya tanpa izin suaminya
7. Menjalankan kewajipan terhadap ajaran agama
8. Tidak menuntut cerai atau talak
9. Tidak cepat cemburu pada sesuatu yang belum pasti
10. Berbuat baik dalam menjalinkan hubungan dengan keluarga suami
11. Tahan menderita ketika suami ditimpa musibah
Label: ,